FAQs - Parke Döşenecek Zeminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaygın inancın tersine, LŞap oldukça sıkı olarak dökülmüş olmalıdır. Çekiç ile şapın üzerine vurarak çivi benzeri ucu sivriltilmiş bir maddeyi şapın üzerine sürterek zeminin sıklığını ve yüzey sertliği konusunda bilgi sahibi olunabilir. Bu evsafta şapı elde etmek için, şapın 400 dozdan düşük olmaması gerekir. Şapın yüzeyine çekiç ile vurulduğu zaman iz kalmamalı ve çivi benzeri maddeler şapın üzerine sürtüldüğünde derin izler ve toz oluşmamalıdır. Eğer şap aşırı derecede tozlanıyorsa, tutkal uygulaması öncesinde mutlak surette bu tozlanmayı kesecek bir astar kullanılmalıdır. Şap Kalınlığı (cm) Sertleşme Süresi (Gün) Kuruma Süresi ( Gün) Azami Rutubet (%) Gann Higrometre Ölçeği 5 28 60 1.7 18 – 25 8 28 140 1.7 18 – 25 10 28 200 1.7 18 – 25 Şap yeterince dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır. Çimento bazlı her türlü şap en az 30 gün dinlendirilmelidir. Şap içindeki nem oranı yüzeyden en az 2-3 cm derinliğe inerek kontrol edilmelidir. GANN tipi higrometre ile ölçüldüğünde çimento esaslı şapın azami nem değeri 25 olmalıdır. Nem oranı bu değere düşmeden kesinlikle parke uygulanmamalıdır. Yukarıdaki tablo 400 doz şapın yaklaşık kuruma sürelerini göstermektedir. Ancak bu süreler kesinlikle bağlayıcı olmayıp, bağıl nem, mekanın ısıtılması ve havalandırılması, şapa eklenen katkı malzemeleri gibi değişik faktörlere göre değişiklikler gösterir. Şapın rutubeti istenen değerlere düşmeden parke döşenmesi gerekiyorsa mutlak surette rutubeti engelleyecek kimyasal tecrit ( HIGROSTOP ) malzemeleri kullanılmalıdır. Şapta çatlak olmamalıdır. Şapın kuruma süreci içinde yüzeyde oluşan küçük çatlaklar kabul edilebilir çatlaklardır. Bunun dışında oluşan her türlü çatlaklar V şeklinde açılmalı ve sentetik reçineli katkı maddesi eklenmiş harç ile doldurulmalıdır. Şap üzerinde aşırı seviye farkı olmamalıdır. Parke döşenecek zemin yeterince düz, dalgasız ve kendi içinde aşırı seviye farklılıkları göstermemelidir. Mesafe (m) Şaplı Zeminler (mm) Azami Rutubet (%) Self Levelling Zeminler 5 28 1.7 18 – 25 8 28 1.7 18 – 25 10 28 1.7 18 – 25 Düz ve uzunca bir lata ile yapılan ve aşağıdaki değerler içinde kalan seviye farklılıkları kabul edilebilir azami değerlerdir. Parke döşeme esnasında iyi bir netice almak için, 4 m boyunda bir alüminyum mastar ile değişik yönlerde yapılacak olan bir seviye kont rolünde hiçbir noktada 9/10 mm’yi aşan seviye farklılıkları görülmemelidir. Şap fazla pürüzlü olmamalıdır. Parke döşenecek şapın aşırı derecede pürüzlü olması aşırı bir yapıştırıcı sarfiyatına sebep olabileceği gibi, buna bağlı olarak yapışkanın kuruma süresini de uzatacaktır. Tavsiye edilen şap kalitesi “ahşap mala perdah” tabir edilen yüzeydir. Şap temiz olmalıdır. Parke döşenmeye başlamadan önce şapın yüzeyi iyice temizlenmelidir. Şap üzerindeki herhangi bir neden ile kalmış alçı, çimento yığınları çelik bir spatula ile kazınmalıdır. Şap üzerine damlayan her türlü yağlı malzeme, boya vs. şapa nüfuz etmeden temizlenmelidir. Yapıştırma işlemine başlamadan önce zemin nemli bir bezle silinmeli veya elektrikli süpürge ile süpürülmelidir. Nem oranının higrometre ile tespit edilmesi dışındaki tüm diğer kontroller parkeyi döşeyecek olan ustanın bilgi ve tecrübesine bağlıdır.orem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.